اگر موی شما هم ریزش دارد ما در این بخش که با عنوان علت ها و عوامل مختلف ریزش موها، در مجله پزشکی دکتر سلام منتشر شده است به شما می گوییم چرا و به چه علت موهایتان می ریزد.

 

ellathaye rizeshe moo علت ها و عوامل مختلف ریزش موها