close
تبلیغات در اینترنت
معرفی رشته تكنولوژی چوب

معرفی رشته تكنولوژی چوب

معرفی رشته تكنولوژی چوب       دیباچه:   با آنکه چوب به طور کلی برای همه‌ افراد مأنوس و آشنا است ولی ناآگاهی از پایه‌های علمی و عمل نکردن براساس اصول و ضوابط فنی در ارتباط با این ماده، باعث هدر رفتن بیش از حد چوب و کم‌دوام‌تر شدن آن می‌شود. این مسأله در کشور ما که…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان