close
تبلیغات در اینترنت
معرفی رشته بيوتكنولوژی

معرفی رشته بيوتكنولوژی

معرفی رشته بيوتكنولوژی دیباچه: اساس‌ و پایه‌ بیوتکنولوژی‌ جدید را می‌توان‌ انتقال‌ ژن‌های‌ یک‌ موجود به‌ موجود دیگر و فعال‌ ساختن‌ آنها در موجود جدید دانست‌؛ فن‌آوری‌ رو به‌ گسترشی‌ که‌ امروزه‌ به‌ سرعت‌ در صنایع‌ دارویی‌،…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان