close
تبلیغات در اینترنت
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭﺭﮊﻥ ﺩﻋﺎﯼ ﺁﺧﺮﺗﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭﺭﮊﻥ ﺩﻋﺎﯼ ﺁﺧﺮﺗﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭﺭﮊﻥ ﺩﻋﺎﯼ ﺁﺧﺮﺗﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻟﻬﯽ! ﺑﺎﺧﺎﻃﺮﯼ ﺧﺴﺘﻪ، ﺩﻝ ﺑﻪ ﮐَﺮﻡ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﭘﺎﺱ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﭘﺎﺱ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﯿﻔﺘﻢ ﺷﺎﮐﺮﻡ، ﺑﯿﻔﺘﻢ ﺻﺎﺑﺮﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ، ﻭﺟﯿﺒﻢ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻧﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﻟﻬﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺭﺍﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ!؟      

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان